توضیحات ثبت نام

لطفا در محدوده ساعات

۱۸ الی ۲۱ به آموزشگاه مراجعه نموده

و از آخرین اخبار دوره های آموزشی مطلع گردید

۰۲۵۳۷۸۳۳۷۷۴

قم ، خیابان ارم ، جنب هتل ارم ، کوی ۱۶ ، پلاک ۱۶